CAMERA HÀNH TRÌNH C61 PRO 4k

3.390.000 

– Ghi hình góc rộng

– Ghi hình vòng lặp

– Cảnh báo tốc độ giới hạn

– Cảnh báo bằng giọng nói

– Ghi hình với thông tin GPS

– Kết nối WIFI chia sẻ video

– Cảm biến G-Sensor

– Ghi hình 4k

– Thuận tiện lắp đặt

CAMERA HÀNH TRÌNH C61 PRO 4k

3.390.000 

Báo giá
đại lý